PolskiAngielski
+48 571 210 327
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zawiadamiamy, iż pozyskiwane informacje o charakterze nie osobowym są rejestrowane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są dane statystyczne dotyczące aktywności użytkowników serwisu. 

Informujemy, iż podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych z uwzględnieniem nieautoryzowanego dostępu. 

W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy obowiązującego prawa w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Wszelkie spory związane z działalnością świadczoną przez salon meblowy Fusion Meble s.c. rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy. 

Korzystając z usług oferowanych przez salon meblowy Fusion Meble s.c. oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu są dla Państwa jasne, zrozumiałe i jednocześnie akceptowalne bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 


Przejdź do strony głównej